ชื่อไทย : เอื้องกุหลาบกระเป๋าเปิด
ชื่อท้องถิ่น : เอื้องกุหลาบป่า, เอื้องกุหลาบพวง(กทม.)/ เอื้องด้ามข้าว(ลำปาง)/ เอื้องปากเป็ด(กทม.,เชียงใหม่)
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aerides falcata Lindl.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
ต้นอาจจะขึ้นตั้งตรงหรือเอน พวกที่ห้อยลงยาวได้ถึง 1 เมตร
ใบ :
ใบขนาด 15 – 30 ? 2 ซม. แผ่นใบค่อนข้างบาง แต่เหนียว บิดพลิ้วเล็กน้อย
ดอก :
ช่อดอกเป็นพวงห้อยลง ยาวใกล้เคียงกับใบ แต่ละต้นมักจะมีหลายช่อ เมื่อขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่จึงสวยงามมาก กลิ่นหอมฟุ้งกระจายเหมือนกลิ่นดอกกุหลาบขนาดดอก 2.5 ? 1.5 ซม.
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : เมษายน สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤษภาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา : นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบทั่วทุกภาค
ถิ่นกำเนิด
การกระจายพันธุ์ อินเดียทางตะวันออก พม่า และอินโดนีเซีย
การใช้งานด้านภูมิทัศน์
การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554